Švaljek: Od Grada tražimo analizu najboljih rješenja za kante na javnim površinama

Objavljuje 14/03/2018Vijesti, Vijesti naslovnica

Na inicijativu Sandre Švaljek, a uz podršku ostalih oporbenih klubova, na dnevni red 10. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba uvršten je prijedlog zaključka kojim će Skupština od Grada tražiti usporednu analizu rješenja za postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, poput čipiranih spremnika i spremnika s lokotima, uz spremnike s kavezima.

Oporbeni klubovi zastupnika su na prošloj sjednici Skupštine, uz pomoć Neovisnih za Hrvatsku, blokirali odluku kojom bi se pristup spremnicima za smeće trećim osobama onemogućio kavezima koji bi nagrdili Zagreb. Sada su, na inicijativu Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, na dnevni red uvrstili zaključak kojim će se od Grada tražiti usporedna analiza različitih rješenja za onemogućavanje pristupa.

Zaključkom se od Grada traži izrada analize koja bi obuhvatila sljedeća rješenja:

 • ukopani ili poluukopani spremnici
 • zaštićeni kućni spremnici (sa / bez ugrađenih senzora)
 • spremnici s ključem (sa / bez ugrađenih senzora)
 • ograde za spremnike
 • ostala moguća rješenja.

Švaljek je u prijedlogu zaključka naglasila da analizom treba utvrditi broj potrebnih lokacija za smještaj spremnika na javnim površinama te njihov prostorni razmještaj, dok potrebne lokacije treba klasificirati prema tipu naselja i zgrada. Predložila je klasifikaciju na:

 • lokacije u užem središtu grada (Gornji grad i Kaptol, Donji grad),
 • lokacije izvan užeg središta grada,
 • lokacije uz samostojeće višestambene zgrade,
 • lokacije uz višestambene zgrade u nizu,
 • ostale lokacije

Oporbeni klubovi zastupnika od Grada traže i analizu i usporedbu različitih rješenja temeljem:

 • cijene koja treba uključiti izravne i neizravne troškove (npr. ugradnju i uređenje,
  održavanje, nužnost nabave odgovarajućih vozila za utovar otpada i dr.),
 • prilagođenosti s obzirom na prostorne mogućnosti i izgled,
 • funkcionalnosti (npr. vrijeme potrebno za otvaranje / zatvaranje, prikladnost za
  utovar u postojeća vozila za odvoz otpada i sl.),
  otpornosti na atmosferske prilike i oštećenje,
 • primjerenosti za ugradnju senzora tj. uređaja za evidenciju popunjenosti i
  optimizaciju ruta za odvoz otpada,
 • primjerenost za ugradnju uređaja za vaganje i raspodjelu predanih količina otpada
  na kućanstva i sl.

Zaključkom se od Grada traži da se cijena u analizi temelji na barem tri cijene dobivene iz javno dostupnih izvora

Gradska je uprava dužna nabaviti odgovarajuće spremnike, te za građane koji nemaju mogućnost postavljanja spremnika unutar ograđenih dvorišta, odnosno u smetlarnicima, podrumima, haustorima, dopustiti smještaj spremnika na javnim površinama. To podrazumijeva da Gradska uprava treba predvidjeti način zaštite spremnika od uništavanja i neovlaštene upotrebe, te voditi računa o tome da postavljanje spremnika ne ometa korištenje
javnih površina, te da minimalno narušava estetiku otvorenih gradskih prostora.

Radi odabira optimalnog rješenja za smještaj spremnika na javnim površinama, Nezavisna lista Sandre Švaljek smatra da je potrebno napraviti ovakvu usporednu analizu različitih rješenja, te njihovu ocjenu sa stajališta funkcionalnosti, troškovne efikasnosti i estetske prihvatljivosti.

Pročitajte prijedlog zaključka oporbenih klubova zastupnika i njegovo obrazloženje:

Prijedlog zaključka o izradi usporedne analize rješenja za kante za odvojeno prikupljanje otpada by Sandra Švaljek on Scribd