Financijski izvještaji

Objavljuje 28/02/2019Dokumenti
NLZG Financijski izvještaji

Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je financijska revizija Nezavisne liste Zagreb (dalje u tekstu: Stranka) za 2019.

A) BEZUVJETNO MIŠLJENJE O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji Stranke za 2019. sastavljeni su u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

B) BEZUVJETNO MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA
Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, poslovanje Stranke za 2019. u svim značajnim odrednicama obavljano je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, navedenim u poglavlju III. REVIZIJA ZA 2019. pod naslovom Kriteriji za izražavanje mišljenja.

>Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Nezavisne liste Zagreb za 2019., Državni ured za reviziju

>Bilješke 2018 za DIP

>Bilješke 2018 za DUR

>NLZG 2018 Referentna stranica

>Donacije NLZG 2018

>NLZG 2018 PR-RAS

>NLZG 2018 BIL-NPF