VIZIJA

To je grad dobre sadašnjosti i još bolje budućnosti!

Zagreb vidim kao moderan grad slobode, prosperiteta i kreativnosti, koji osigurava udobnost, sigurnost i visoku kvalitetu života. To je grad koji daje jednaku priliku svim svojim građanima da ostvare dobru egzistenciju i ispune svoje ambicije. Privlačan je nama koji u njemu živimo kao i stranim studentima, poduzetnicima i turistima.

 RAZVOJ U SVIM SMJEROVIMA

Zagrepčani su na prvom mjestu. A oni žele razvoj u svim dijelovima grada i svim dimenzijama života. Trebamo prostorni razvoj, gospodarski razvoj, razvoj kulture i sporta, kao i razvoj komunalne infrastrukture. Zagreb, i mi, Zagrepčani, možemo potaknuti i doživjeti eksploziju ideja i projekata!

 VRIJEDNOSTI

Gradonačelnik i gradska uprava trebaju biti otvoreni, transparentni i postupati pažnjom dobrog gospodara, na dobrobit svih građana. Suvremeno upravljanje gradom zahtijeva snažno vodstvo. No, gradonačelnik ne može i ne smije odluke donositi sam. U odlučivanju se mora osloniti na preporuke onih koji o stručnim pitanjima znaju više, te omogućiti građanima da izraze svoje želje i stavove.

 GRAD DOBRIH PRILIKA


Više od svega, Zagrepčanima trebaju šanse za zapošljavanje i porast životnog standarda.
Uz pametnu specijalizaciju Zagreb može brzo dostići one gradove koji su ga pretekli.

 • PRVI POSAO JE BITAN!
  Provedba javnih natječaja za pametna rješenja komunalnih problema i davanje prilike lokalnim start-up tvrtkama za sklapanje prvog posla.
 • DOBAR START(-UP)
  Otvaranje novih poduzetničkih centara, povećanje kapaciteta Tehnološkog parka Zagreb d.o.o. te poticanje mentorstva za poduzetnike.
 • NOVE INDUSTRIJE ZA NOVI ZAGREB
  Poticanje suradnje između gospodarstva i sveučilišta radi razvoja napredne proizvodnje temeljene na znanju.
 • ZDRAVLJE JE U BLATU
  Izgradnja suvremenog lječilišno-rehabilitacijskog centra i centra za promociju zdravih životnih navika te Termi Zagreb na području Blata.
 • UZGOJENO U ZAGREBU!
  Poticaji za organsku proizvodnju i sadnju autohtonih sorti, suradnja s Agronomskim fakultetom radi razvoja banki sjemena i sadnica autohtonih sorti i organiziranje gradske poljoprivredne savjetodavne službe.
  Nabava zdravih lokalnih namirnica za potrebe zagrebačkih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova – „zagrebački doručak”.
 • OBRTI I DIZAJN IDU RUKU POD RUKU
  Brendiranje dizajna i proizvodnje zagrebačkih obrta, poticaji za razvoj i dizajn novih obrtničkih proizvoda te uređenje izloga i interijera obrtničkih radnji.
 • OD KULTURE SE RASTE!
  Davanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada u povoljan zakup umjetnicima, poduzetnicima u području kulturnih i kreativnih industrija i tradicijskim obrtima te stvaranje gradskih zona srodnih djelatnosti.
 • POPIS NAŠE IMOVINE
  Izrada i stavljanje u funkciju javne interaktivne karte svih nekretnina u vlasništvu Grada.

 MODERAN GRAD

 

Zagreb može biti suvremena europska metropola, poželjno mjesto za život, rad, poslovanje i posjet.

 

Želimo se kretati brzo, sigurno i zdravo. Zato u Zagrebu treba sustavno planirati prometnu infrastrukturu, primjenjivati nova tehnološka rješenja i brinuti o utjecaju prometa na zdravlje.

 • KVARTOVSKA BRIJA
  Ravnomjeran razvoj svih dijelova grada kroz aktivno sudjelovanje gradskih četvrti u odabiru i osmišljavanju projekata važnih za lokalnu zajednicu.
 • OD KEGLIĆA DO KVATRIĆA
  Obnova i rekonstrukcija središta grada, proširenje pješačkih zona, uređenje i ozelenjavanje javnih površina.
 • OD LJUBLJANICE DO SAVSKE
  Obnova područja uz glavnu trešnjevačku ulicu od novog središta na Remizi, uređenje parka Stara Trešnjevka i Trešnjevačkog trga i placa te uređenja pješačke zone u Ozaljskoj ulici.
 • NOV ŽIVOT U STARIM PROSTORIMA
  Preobrazba zapuštenih gradskih kompleksa u nova gradska središta poslovnog i javnog života, po mjeri Zagrepčana.
 • ALEJA ZNANJA
  Uređenje Sveučilišne aleje te njezino produženje i spajanje sa Zagrebačkim velesajmom novim pješačko-biciklističkim mostom.
 • SAVA ZA ZAGREB
  Transformacija prostora uz Savu u suvremenu zelenu oazu za odmor, sport i rekreaciju uz pojedinačne zgrade za javne i društvene sadržaje.
 • VOZIMO SE JAVNIM PRIJEVOZOM!
  Privlačan, brz i jeftin sustav integriranog javnog prijevoza na cijelom zagrebačkom području koji povezuje i usklađuje vozne redove autobusa, tramvaja i vlakova uz uvođenje sustava „parkiraj i nastavi vožnju javnim prijevozom“ te jedinstvene karte za sva prijevozna sredstva.
 • VOZIMO SE BICIKLIMA!
  Izgradnja cjelovite i sigurne mreže biciklističkih staza i parkirališta za bicikle, dva pješačko-biciklistička mosta preko Save i biciklistička vozačka za klince.
 • PJEŠAČIMO GRADOM!
  Proširenje postojećih i uređenje novih pješačkih zona, uređenje pločnika i pješačkih staza za sigurno i ugodno kretanje pješaka.
 • BEZ AUTOMOBILSKIH GUŽVI
  Automatizacija upravljanja semaforskim uređajima, izgradnja Šarengradske, produžene Strojarske, produžene Vukovarske, Vatikanske, Prisavlja, pothodnika i križanja na dvije razine te dva kolna mosta preko Save.
 • LAKA GRADSKA ŽELJEZNICA
  Priprema izgradnje mreže linija lake gradske željeznice na tri linije na pravcu zapad – istok i jednoj liniji na pravcu sjever – jug.

 ZELENI GRAD

 

U Zagrebu treba dugoročno i održivo riješiti problem gospodarenja otpadom prema načelu kružne ekonomije.

 

Zagreb treba biti ugodan i čist, a našoj djeci moramo ostaviti zdrav i očuvan okoliš.

Nov sustav gospodarenja otpadom omogućit će:

 • POVEĆANJE UDJELA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I RECIKLAŽE SA 6 % NA 50 %,
 • POVEĆANJE BIOLOŠKE OBRADE I RECIKLAŽE BIORAZGRADIVOG ORGANSKOG DIJELA OTPADA S 10 % NA 70 %,
 • SMANJENJE UDJELA KOMUNALNOG OTPADA KOJI SE ODLAŽE NA ODLAGALIŠTE S 80 % NA 20 %
 • SMANJENJE NASTANKA OTPADA

 • SPASIMO ZAGREBAČKU VODU!
  Uklanjanje divljih odlagališta, sanacija lokacije onečišćene opasnim otpadom i izrada programa sanacije onečišćenog vodonosnika na Jakuševcu.
 • VODA I KANALIZACIJA ZA SVE
  Priključak svih objekata na sustav kanalizacije i vodovoda uz sanaciju dotrajalih kanalizacijskih i vodovodnih cijevi kako ne bismo gubili pola vode u sustavu.
 • ZRAK JE OPET ČIST!
  Mjere za smanjenje emisije dušikovih oksida za 5 % na području grada i 20 % u gradskom središtu te smanjenje emisije PM10 za 30 % u sezoni grijanja.
 • NISKOUGLJIČNI GRAD
  Sufinanciranje kupnje električnih bicikala za građane i postupni prelazak na alternativna goriva za vozila u vlasništvu Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga.
  Osnivanje „FORA fonda“ – Fonda za razvoj Zagreba, za uspostavu financijskog instrumenta za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, energetske obnove zgrada i energetske projekte na području Zagreba.
  Energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba primjenom modela javno-privatnog partnerstva i energetska obnova višestambenih zgrada.
 • IZNIMNA BRIGA ZA IZNIMNO VRIJEDNA PODRUČJA
  Sanacija prostora onečišćenog opasnim otpadom na području ornitološkog rezervata Savica, izrada master plana razvoja turizma na Medvednici, izgradnja nove žičare Sljeme.
 • I BEZ BUKE ZAGREB JE VELEGRAD
  Utvrđivanje zona u kojima razina buke prelazi dozvoljenu i provedba mjera smanjenja buke.

 KUL GRAD

 

Lokalna kulturna politika mora se usredotočiti na razvoj kulture i umjetnosti, a ne na pogodovanje.

 

Zagreb je grad sportskog duha i može pružiti brojne mogućnosti za aktivan i zdrav život.

 

Sigurno i bezbrižno djetinjstvo uz vrtiće i škole opremljene prema najvišim standardima.

 • SAMOSTALNI URED ZA KULTURU
  Neophodna prilagodba organizacije Gradske uprave potrebama sektora kulture i uvažavanje zahtjeva tisuću kulturnih djelatnika za osnivanjem samostalnog gradskog ureda za kulturu.
 • KULTURA UMJESTO POLITIKE!
  Promocija kriterija stručnosti, programske i poslovne kreativnosti u svim imenovanjima ravnatelja kulturnih institucija i predstavnika u tijelima upravljanja kulturnim institucijama
 • Usvajanje novih kriterija za financiranje koji će na prvo mjesto stavljati umjetničku izvrsnost
 • RAVNOPRAVAN RAZVOJ INSTITUCIONALNOG I IZVANINSTITUCIONALNOG SEKTORA
  Povećanje udjela neovisnih projekata u financiranju sredstvima gradskog proračuna, na temelju novih i jasnih kriterija financiranja.
 • KULTURNI PROSTORI ZA KULTURU
  Izgradnja druge scene Hrvatskog narodnog kazališta, obnova postojećih objekata institucija u kulturi te izgradnja dviju novih multiprogramskih dvorana.
 • KuK – KULTURA U KVARTU
  Donošenje plana prenamjene dijela neiskorištenih gradskih prostora i objekata industrijske baštine u javne kulturne prostore, vodeći računa o razvoju kulture u svim četvrtima.
 • „ZAGREBAČKI SPORTSKI VAUČER“
  Vaučer za sve osnovnoškolce i predškolce namijenjen sufinanciranju bavljenja sportom i financijska potpora sportskim klubovima sukladno broju iskorištenih vaučera.
 • VRHUNSKI ZA VRHUNSKE
  Dodjela sredstava gradskog proračuna namijenjenih natjecateljskom sportu primjenom jasnih kriterija i nadzor svrhovitosti trošenja sredstava.
 • SPORT I VANI I UNUTRA
  Provedba programa energetske obnove, profesionalno održavanje sportskih objekata, te izgradnja novih objekata, prije svega onih namijenjenih bazičnim sportovima. Izgradnja vježbališta na otvorenom i stvaranje uvjeta za rekreaciju u parkovima.
 • ZA MALIŠANE SAMO NAJBOLJE
  Povećanje dostupnosti jaslica i vrtića uz istovremeno cjelovito osiguravanje pedagoških standarda.
  Dovoljan broj vrtića koji rade u poslijepodnevnim satima, a barem jedan u svakoj gradskoj četvrti.
  Produženi boravak u svim školama za učenike svih nižih razreda i kvalitetni topli obrok za sve osnovnoškolce.
 • VJEŠTINE ZA BUDUĆNOST
  Informatika kao izvannastavni program od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.
 • KREATIVNI I MOTIVIRANI ODGAJATELJI I NASTAVNICI
  Potpora za redovito stručno usavršavanje stručno-pedagoškog osoblja.