Vizija

Grad dobre sadašnjosti i još bolje budućnosti!

Zagreb vidimo kao moderan grad slobode, prosperiteta i kreativnosti, koji osigurava udobnost, sigurnost i visoku kvalitetu života.
To je grad koji daje jednaku priliku svim svojim građanima da ostvare dobru egzistenciju i ispune svoje ambicije.
Privlačan je nama koji u njemu živimo kao i stranim studentima, poduzetnicima i turistima.

 Razvoj u svim smjerovima

Zagrepčani su na prvom mjestu. A oni žele razvoj u svim dijelovima grada i svim dimenzijama života.
Trebamo prostorni razvoj, gospodarski razvoj, razvoj kulture i sporta, kao i razvoj komunalne infrastrukture.
Zagreb, i mi, Zagrepčani, možemo potaknuti i doživjeti eksploziju ideja i projekata!

 Vrijednosti

Gradonačelnik i gradska uprava trebaju biti otvoreni, transparentni i postupati pažnjom dobrog gospodara, na dobrobit svih građana.
Suvremeno upravljanje gradom zahtijeva snažno vodstvo.
No, gradonačelnik ne može i ne smije odluke donositi sam.
U odlučivanju se mora osloniti na preporuke onih koji o stručnim pitanjima znaju više te omogućiti građanima da izraze svoje želje i stavove.

> Grad dobrih prilika

Više od svega, Zagrepčanima trebaju šanse za zapošljavanje i porast životnog standarda.

Uz pametnu specijalizaciju Zagreb može brzo dostići one gradove koji su ga pretekli.

>> Prvi posao je bitan!

Provedba javnih natječaja za pametna rješenja komunalnih problema i davanje prilike lokalnim start-up tvrtkama za sklapanje prvog posla.

>> Dobar start(-up)

Otvaranje novih poduzetničkih centara, povećanje kapaciteta Tehnološkog parka Zagreb d.o.o. te poticanje mentorstva za poduzetnike.

>> Nove industrije za Novi Zagreb

Poticanje suradnje između gospodarstva i sveučilišta radi razvoja napredne proizvodnje temeljene na znanju.

>> Zdravlje je u Blatu

Izgradnja suvremenog lječilišno-rehabilitacijskog centra i centra za promociju zdravih životnih navika te Termi Zagreb na području Blata.

>> Od kulture se raste!

Davanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada u povoljan zakup umjetnicima, poduzetnicima u području kulturnih i kreativnih industrija i tradicijskim obrtima te stvaranje gradskih zona srodnih djelatnosti.

>> Popis naše imovine

Izrada i stavljanje u funkciju javne interaktivne karte svih nekretnina u vlasništvu Grada.

>> Uzgojeno u Zagrebu!

Poticaji za organsku proizvodnju i sadnju autohtonih sorti, suradnja s Agronomskim fakultetom radi razvoja banki sjemena i sadnica autohtonih sorti i organiziranje gradske poljoprivredne savjetodavne službe.
Nabava zdravih lokalnih namirnica za potrebe zagrebačkih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova – „zagrebački doručak”.

>> Obrti i dizajn idu pod ruku

Brendiranje dizajna i proizvodnje zagrebačkih obrta, poticaji za razvoj i dizajn novih obrtničkih proizvoda te uređenje izloga i interijera obrtničkih radnji.

> Moderan grad

Zagreb može biti suvremena europska metropola, poželjno mjesto za život, rad, poslovanje i posjet.

Želimo se kretati brzo, sigurno i zdravo. Zato u Zagrebu treba sustavno planirati prometnu infrastrukturu, primjenjivati nova tehnološka rješenja i brinuti o utjecaju prometa na zdravlje.

>> Kvartovska brija

Ravnomjeran razvoj svih dijelova grada kroz aktivno sudjelovanje gradskih četvrti u odabiru i osmišljavanju projekata važnih za lokalnu zajednicu.

>> Od Keglića do Kvatrića

Obnova i rekonstrukcija središta grada, proširenje pješačkih zona, uređenje i ozelenjavanje javnih površina.

>> Od Ljubljanice do Savske

Obnova područja uz glavnu trešnjevačku ulicu od novog središta na Remizi, uređenje parka Stara Trešnjevka i Trešnjevačkog trga i placa te uređenja pješačke zone u Ozaljskoj ulici.

>> Nov život u starim prostorima

Preobrazba zapuštenih gradskih kompleksa u nova gradska središta poslovnog i javnog života, po mjeri Zagrepčana.

>> Aleja znanja

Uređenje Sveučilišne aleje te njezino produženje i spajanje sa Zagrebačkim velesajmom novim pješačko-biciklističkim mostom.

>> Sava za Zagreb

Transformacija prostora uz Savu u suvremenu zelenu oazu za odmor, sport i rekreaciju uz pojedinačne zgrade za javne i društvene sadržaje.

>> Vozimo se javnim prijevozom!

Privlačan, brz i jeftin sustav integriranog javnog prijevoza na cijelom zagrebačkom području koji povezuje i usklađuje vozne redove autobusa, tramvaja i vlakova uz uvođenje sustava „parkiraj i nastavi vožnju javnim prijevozom“ te jedinstvene karte za sva prijevozna sredstva.

>> Vozimo se biciklima!

Izgradnja cjelovite i sigurne mreže biciklističkih staza i parkirališta za bicikle, dva pješačko-biciklistička mosta preko Save i biciklistička vozačka za klince.

>> Pješačimo gradom!

Proširenje postojećih i uređenje novih pješačkih zona, uređenje pločnika i pješačkih staza za sigurno i ugodno kretanje pješaka.

>> Bez automobilskih gužvi

Automatizacija upravljanja semaforskim uređajima, izgradnja Šarengradske, produžene Strojarske, produžene Vukovarske, Vatikanske, Prisavlja, pothodnika i križanja na dvije razine te dva kolna mosta preko Save.

>> Laka gradska željeznica

Priprema izgradnje mreže linija lake gradske željeznice na tri linije na pravcu zapad – istok i jednoj liniji na pravcu sjever – jug.

> Zeleni grad

U Zagrebu treba dugoročno i održivo riješiti problem gospodarenja otpadom prema načelu kružne ekonomije.

Zagreb treba biti ugodan i čist, a našoj djeci moramo ostaviti zdrav i očuvan okoliš.

Nov sustav gospodarenja otpadom omogućit će:

  • POVEĆANJE UDJELA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I RECIKLAŽE SA 6 % NA 50 %,
  • POVEĆANJE BIOLOŠKE OBRADE I RECIKLAŽE BIORAZGRADIVOG ORGANSKOG DIJELA OTPADA S 10 % NA 70 %,
  • SMANJENJE UDJELA KOMUNALNOG OTPADA KOJI SE ODLAŽE NA ODLAGALIŠTE S 80 % NA 20 %
  • SMANJENJE NASTANKA OTPADA

>> Spasimo zagrebačku vodu!

Uklanjanje divljih odlagališta, sanacija lokacije onečišćene opasnim otpadom i izrada programa sanacije onečišćenog vodonosnika na Jakuševcu.

>> Voda i kanalizacija za sve

Priključak svih objekata na sustav kanalizacije i vodovoda uz sanaciju dotrajalih kanalizacijskih i vodovodnih cijevi kako ne bismo gubili pola vode u sustavu.

>> Zrak je opet čist!

Mjere za smanjenje emisije dušikovih oksida za 5 % na području grada i 20 % u gradskom središtu te smanjenje emisije PM10 za 30 % u sezoni grijanja.

>> Niskougljični grad

Sufinanciranje kupnje električnih bicikala za građane i postupni prelazak na alternativna goriva za vozila u vlasništvu Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga.
Osnivanje „FORA fonda“ – Fonda za razvoj Zagreba, za uspostavu financijskog instrumenta za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, energetske obnove zgrada i energetske projekte na području Zagreba.
Energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba primjenom modela javno-privatnog partnerstva i energetska obnova višestambenih zgrada.

>> Iznimna briga za iznimno vrijedna područja

Sanacija prostora onečišćenog opasnim otpadom na području ornitološkog rezervata Savica, izrada master plana razvoja turizma na Medvednici, izgradnja nove žičare Sljeme.

>> I bez buke Zagreb je velegrad

Utvrđivanje zona u kojima razina buke prelazi dozvoljenu i provedba mjera smanjenja buke.

> Cool grad

Lokalna kulturna politika mora se usredotočiti na razvoj kulture i umjetnosti, a ne na pogodovanje.

Zagreb je grad sportskog duha i može pružiti brojne mogućnosti za aktivan i zdrav život.

Sigurno i bezbrižno djetinjstvo uz vrtiće i škole opremljene prema najvišim standardima.

>> Samostalni ured za kulturu

Neophodna prilagodba organizacije Gradske uprave potrebama sektora kulture i uvažavanje zahtjeva tisuću kulturnih djelatnika za osnivanjem samostalnog gradskog ureda za kulturu.

>> Kultura umjesto politike!

Promocija kriterija stručnosti, programske i poslovne kreativnosti u svim imenovanjima ravnatelja kulturnih institucija i predstavnika u tijelima upravljanja kulturnim institucijama

  • Usvajanje novih kriterija za financiranje koji će na prvo mjesto stavljati umjetničku izvrsnost

 

>> Ravnopravan razvoj institucionalnog i izvaninstitucionalnog sektora

Povećanje udjela neovisnih projekata u financiranju sredstvima gradskog proračuna, na temelju novih i jasnih kriterija financiranja.

>> Kulturni prostori za kulturu

Izgradnja druge scene Hrvatskog narodnog kazališta, obnova postojećih objekata institucija u kulturi te izgradnja dviju novih multiprogramskih dvorana.

>> Kultura u kvartu

Donošenje plana prenamjene dijela neiskorištenih gradskih prostora i objekata industrijske baštine u javne kulturne prostore, vodeći računa o razvoju kulture u svim četvrtima.

>> “Zagrebački sportski vaučer”

Vaučer za sve osnovnoškolce i predškolce namijenjen sufinanciranju bavljenja sportom i financijska potpora sportskim klubovima sukladno broju iskorištenih vaučera.

>> Vrhunski za vrhunske

Dodjela sredstava gradskog proračuna namijenjenih natjecateljskom sportu primjenom jasnih kriterija i nadzor svrhovitosti trošenja sredstava.

>> Spot i vani i unutra

Provedba programa energetske obnove, profesionalno održavanje sportskih objekata, te izgradnja novih objekata, prije svega onih namijenjenih bazičnim sportovima. Izgradnja vježbališta na otvorenom i stvaranje uvjeta za rekreaciju u parkovima.

>> Za mališane samo najbolje

Povećanje dostupnosti jaslica i vrtića uz istovremeno cjelovito osiguravanje pedagoških standarda.
Dovoljan broj vrtića koji rade u poslijepodnevnim satima, a barem jedan u svakoj gradskoj četvrti.
Produženi boravak u svim školama za učenike svih nižih razreda i kvalitetni topli obrok za sve osnovnoškolce.

>> Vještine za budućnost

Informatika kao izvannastavni program od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

>> Kreativni i motivirani odgajatelji i nastavnici

Potpora za redovito stručno usavršavanje stručno-pedagoškog osoblja.