Programski ciljevi i mjere

OBNOVLJEN,
ODRŽIV
I OTPORAN
ZAGREB

Zagreb je obnovljen, zelen i čist

 • Zagreb donosi Master plan prostornog razvoja na temelju kojeg se provode projekti obnove te razvoj grada 21. stoljeća.
 • Zagreb je zelen i čist jer gospodari otpadom na održiv i učinkovit način, potiče lokalne zelene inicijative i ima operativno komunalno redarstvo.
 • Zagreb štiti gradske park-šume sukladno Zakonu o prirodi te aktivno provodi mjere zaštite od nastanka klizišta.
 • Zagreb se brine o pitkoj vodi, uklanja divlja odlagališta otpada, sanira lokacije onečišćene opasnim otpadom i provodi sanaciju onečišćenog vodonosnika na Jakuševcu.
 • Zagreb osigurava mjerenje/mjeri čistoće/u zraka u svim dijelovima grada te uspostavlja sustav prevencije rizika od onečišćenja.
 • Zagreb potiče sigurnu uporabu elektromobila i osigurava postupni prelazak na alternativna goriva za vozila u vlasništvu grada te nastavlja razvijati prateću infrastrukturu, za građane s ciljem da postane niskougljični grad.
 • Zagreb potiče uporabu obnovljivih izvora energije, energetsku obnovu zgrada i energetske projekte na području grada.
 • Zagreb uvodi protupotresne certifikate za postojeće zgrade na administrativnom području grada.
 • Zagreb se brine o utvrđivanju zona u kojima razina buke prelazi dopušteno i provodi mjere smanjenja buke.

Zagreb je povezan i pristupačan

 • Zagreb je prometno povezan, protočan i siguran – gradski, međugradski i međunarodni javni prijevoz je u službi građana, ceste su održavane i opremljene, a vožnja razvijenom mrežom biciklističkih staza sigurna je u svim dijelovima grada i prigradskih naselja.
 • Zagreb ima građane/stanovnike svjesne koristi za okoliš i vlastito zdravlje kada za kretanje gradom koriste javni gradski prijevoz i bicikle.
 • Zagreb se ravnomjerno razvija u svim svojim dijelovima, uz pomoć vijeća gradskih četvrti i aktivnih vijećnika mjesnih odbora koji surađuju s građanima u projektima razvoja lokalne zajednice.
 • Zagreb koristi nove modele upravljanja lokalnom zajednicom i u svakom se naselju okupljaju obrtnici, poduzetnici, predstavnici udruga i ustanova te zajedno provode projekte važne za razvoj zajednice (npr. CLLD – Community Led Local Development).
 • Zagreb obnavlja i provodi rekonstrukciju središta grada, širi pješačke zone, uređuje i ozelenjuje javne površine.
 • Zagreb transformira prostor uz Savu u zelenu oazu za odmor, sport i rekreaciju, s objektima za javne i društvene sadržaje.

ZELENO
GOSPODARSTVO
ZAGREBA

Zeleno lokalno gospodarstvo Zagreba

 • Zagreb provodi zelenu javnu nabavu, nabavlja zdrave namirnice za potrebe gradskih ustanova i potiče razvoj kružnog gospodarstva putem suradnje s lokalnim poduzetnicima, organizacijama civilnog društva i građanima.
 • Zagreb provodi javne natječaje za pametna rješenja komunalnih problema i daje priliku lokalnim start-up tvrtkama za sklapanje prvog posla.
 • Zagreb potiče umrežavanje i suradnju malih poduzetnika, socijalno i žensko poduzetništvo, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te modernizira i širi mrežu tržnica u gradskim i prigradskim naseljima.
 • Zagreb ima široku mrežu gradskih vrtova i snažnu zajednicu građana koji se oko njih povezuju.
 • Zagreb koristi raspoložive resurse na održiv način te stavlja zapuštenu imovinu u gradu ponovno u namjenu prema iskazanim potrebama građana, obrtnika, poduzetnika, udruga i ustanova.
 • Zagreb daje gradske prostore u povoljan zakup umjetnicima, poduzetnicima u području kulturnih i kreativnih industrija i tradicijskim obrtima te stvara gradske zone srodnih djelatnosti.
 • Zagreb potiče organsku proizvodnju i sadnju autohtonih sorti, surađuje s Agronomskim fakultetom radi razvoja banki sjemena i sadnica autohtonih sorti te uspostavlja gradsku poljoprivrednu savjetodavnu službu.
 • Zagreb potiče brendiranje dizajna, razvoj novih proizvoda i proizvodnju zagrebačkih obrta, kao i uređenje izloga i interijera obrtničkih radnji.

Zagreb je međunarodno privlačan

 • Zagreb je konkurentan grad, globalno prepoznat kao dio mreže europskih glavnih gradova i privlačan ulagačima, digitalnim nomadima, sposobnim i vrsnim građanima i studentima iz cijeloga svijeta.
 • Zagrebačko gospodarstvo otporno je na šokove i rizike jer ima razvijenu mrežu poduzetničkih potpornih institucija koje se brinu o poduzetnicima.
 •  Zagreb je tehnološki napredan jer potiče poduzetnike, znanstveno-istraživačke ustanove i organizacije tehničke kulture na razvoj inovacija, novih tehnologija, digitalizacije i zelene ekonomije.

OSNAŽENO,
ZDRAVO
I UKLJUČIVO
DRUŠTVO
ZAGREBA

Zagreb je kulturan i kreativan grad

 • Zagreb svoje kulturne politike temelji na strateškom planu donesenom za razdoblje 2021.-2025. (ili dulje).
 • Zagreb snažno potiče civilni sektor na sudioničke programske i upravljačke prakse u javnim kulturnim institucijama.
 • Zagreb vodi kulturnu politiku temeljenu na kriterijima stručnosti, programske i poslovne kreativnosti u svim imenovanjima ravnatelja kulturnih institucija i predstavnika u tijelima upravljanja kulturnim institucijama.
 • Zagreb financira kulturu usvajanjem novih kriterija za financiranje koji na prvo mjesto stavljaju umjetničku izvrsnost.
 • Zagreb povećava proračunsko financiranje neovisnih projekata na temelju novih i jasnih kriterija financiranja.
 • Zagreb ulaže u izgradnju druge scene Hrvatskog narodnog kazališta, obnovu postojećih objekata koje koriste ustanove u kulturi te gradi nove multiprogramske dvorane.
 • Zagreb donosi plan prenamjene dijela neiskorištenih gradskih prostora i objekata industrijske baštine u javne kulturne prostore, vodeći računa o razvoju kulture u svim gradskim četvrtima
 • Zagreb ulaže u kulturnu edukaciju najmlađih i osigurava pristupačnost kulturnih sadržaja svojim starijim građanima.

Zagreb je siguran i zdrav grad

 • Zagreb je siguran grad s dobro organiziranom i funkcionalnom/operativnom civilnom zaštitom, a i građani aktivno sudjeluju u izgradnji sigurnijeg života u zajednici.
 • Zagreb je grad u kojem su zdravstvene usluge dostupne svima, kontinuirano se radi na podizanju kvalitete usluga, ulaže u modernizaciju bolnica i domova zdravlja, povećava kapacitet zdravstvenog osoblja te se provode sveobuhvatni programi prevencija za građane.

Grad za djecu i roditelje

 • Zagreb osigurava bezbrižno djetinjstvo uz vrtiće i škole opremljene prema najvišim standardima te nudi roditeljima posebne programe podrške.
 • Zagreb ima kvalitetne jaslice i vrtiće dostupne svim roditeljima i koji imaju radno vrijeme prilagođeno potrebama roditelja.
 • Zagreb nudi produženi boravak u svim školama za učenike svih nižih razreda i kvalitetan topli obrok za sve osnovnoškolce.
 • Zagreb se brine o odgajateljima i nastavnicima te pruža potporu za redovito stručno usavršavanje stručno-pedagoškog osoblja, uz mogućnost međunarodne suradnje i razmjene.

Sport i zdrav život za sve u gradu

 • Zagreb je grad sportskog duha i pruža građanima mogućnost za aktivan i zdrav život, a djeca i građani slabijeg imovinskog stanja koriste „sportski vaučer“ za sudjelovanje u programu.
 • Zagreb dodjeljuje proračunska sredstva natjecateljskom sportu primjenom jasnih kriterija.
 • Zagreb gradi, obnavlja i održava sportske objekte namijenjenih bazičnim sportovima te gradi vježbališta na otvorenom i tako stvara uvjete za rekreaciju u gradskim parkovima.
 • Zagreb ima sigurne i dobro opremljene škole i vrtiće u kojima se provode suvremeni izborni i izvannastavni programi.

NOVO
UPRAVLJANJE
EUROPSKIM
ZAGREBOM

Javna uprava po mjeri građana

 • Zagreb ima modernu, inovativnu i pristupačnu javnu upravu po mjeri građana.
 • Zagreb ima stabilne financije i građani imaju puni uvid u proračun, ulaganja su u funkciji razvoja grada i gradskom imovinom se upravlja javno, uspješno i na dobrobit grada.
 • Zagreb je europska metropola i za obnovu i razvoj grada koristi sve mogućnosti financiranja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 • Zagreb je povezan sa svojim okruženjem i uspješno provodi strategiju urbane aglomeracije, a za što koristi EU sredstva putem mehanizam za integrirana teritorijalna ulaganja.
 • Zagreb ulaže u jačanje razvojne uloge gradskih četvrti, priprema zakonske i institucionalne izmjene za decentralizaciju funkcija i financija te ulaže u jačanje ljudskih kapaciteta.
 • Zagreb provodi suvremene modele sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice (CLLD mehanizam za gradove).

Ako do sada niste mogli utjecati na gradsku politiku, sada ćete to moći.

Novim načinom upravljanja gradom osigurat ćemo da vaše mišljenje bude obvezujuće.

Gradom nitko neće vladati, kako je to bilo do sada, već će upravljati građani kao što ste i vi.