Podsused – mogućnosti lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

U ponedjeljak, 11. studenog 2019. u Knjižnici u Podsusedu održana je prezentacija na temu “Organizacija lokalne zajednice u realizaciji projekata financiranih iz EU fondova”.

Događanje je inicirala vijećnica Mjesnog odbora Perjavica – Borčec, Štefica Rodić Stupalo, dipl.oec. iz Nezavisne liste Zagreb (NLZG), s ciljem početka realizacije projekata za revitalizaciju Podsuseda.
Temu su predstavile dr.sc. Marijana Sumpor, zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i predsjednica NLZG, stručnjakinja u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja te ing. Vesna Vrga Perović, savjetnica, edukatorica i mentorica iz područja upravljanja projektima, predsjednica Glavnog odbora NLZG.

Prezentacija je započela s temom Kohezijske politike EU i stjecanjem uvida u mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova, kao i s ciljevima urbanog razvoja, kojima težimo ostvarenju održivog i uključivog rasta, a kojima je svrha doprinijeti društvenoj povezanosti i kvaliteti života.

Predstavljen je CLLD model (skraćenica od Community Led Local Development) organiziranja razvoja pod vodstvom lokalne zajednice kao mogući model pokretanja razvojnih projekata na razini naselja i gradskih četvrti. Taj model oslanja se na pristup lokalnom razvoju kroz LAG inicijative (lokalna akcijska grupa) koje su zamišljene kao oblik multisektorskog umrežavanja ili partnerstva lokalnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora te djeluje kao službeno registrirana udruga. U Hrvatskoj se LAG strategije i provedba projekata financira iz Mjere 19 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
Države članice EU imaju priliku već u ovom programskom razdoblju primijeniti CLLD model za razvoj unutar gradova, no Republika Hrvatska opredijelila se samo za primjenu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja. Radi se o strateškom pristupu integriranog razvoja i mehanizmu financiranja projekata kojeg i Grad Zagreb koristi za razvoj urbane aglomeracije u suradnji s 29 lokalnih jedinica koje okružuju Grad. S druge strane, CLLD model se u Hrvatskoj još ne primjenjuje u gradovima, već samu u okviru Programa ruralnog razvoja (LAG strategije) te se predlaže uvođenje tog modela i za Gradove s novom programskom perspektivom za Hrvatsku u razdoblju 2021.-2027. Time bi se osigurala sredstva iz EU fondova i za naselja i gradske četvrti Grada Zagreba. Predstavljeni su primjeri dobre prakse CLLD modela iz Europe, kao i primjeri projekata financiranih iz EU fondova u Zagrebu.

Naglasak u raspravi bio je na razvojnim problemima i potrebama gradske četvrti Podsused-Vrapče, kako iskoristiti postojeći razvojni potencijal, replicirati uspješna vanjska ali i naša iskustva te kako se uključiti u nove razvojne teme, poticati razvojne promjene i iskoristiti sve mogućnosti Kohezijske politike. Posebno se raspravljalo o gorućim problemima sustava odvodnje, klizištima, ali i potencijalima obnove starog grada Susedgrada, kapeli Sv. Martina ili regeneracije lokacije podsusedske cementare.

Razvoj četvrti možemo pokrenuti organizacijom lokalne zajednice na način da ključni dionici zajednički prepoznaju stvarne probleme i potrebe te pripremi razvojni koncept uz stručnu podršku kao i moguća rješenja kroz konkretne projekte.

Uz podršku Nezavisne liste Zagreb organizirat će se niz sastanaka na kojima će se pripremiti razvojni koncept te odabrani projekti koji se mogu financirati preko otvorenih javnih natječaja za organizacije civilnog društva, poduzetnike i lokalne ustanove. Za one projekte koji su u nadležnosti gradskih ili državnih institucija, pripremit će se informacije i stručne podloge koje će poslužiti zagovaranju tih projekata kroz nadležne institucije, informiranje vijećnika mjesnih odbora i gradske četvrti te zastupnika u Gradskoj skupštini i Hrvatskom Saboru.
Drugim riječima, lokalna zajednica preuzima inicijativu, oblikuje i provodi svoju integriranu lokalnu razvojnu strategiju u okvirima svojih mogućnosti, potencijala i prilika.

LAG (lokalna akcijska grupa) zamišljena je kao multisektorsko umrežavanje ili partnerstvo lokalnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora te djeluje kao službeno registrirana udruga.
Sljedeći sastanak organizirat će se sredinom prosinca 2019. godine u prostorijama Nezavisne liste Zagreb, Petrinjska 73, Zagreb.

Za sva daljnja pitanja slobodno se obratite na: ured@nezavisnalistazagreb.hr

>NLZG Prezentacija – Podsused

>Revitalizacija Podsuseda_Štefica Rodić Stupalo