Sandra Švaljek ponudila smjernice za bolji Plan gospodarenja otpadom

Objavljuje 02/05/2018Vijesti, Vijesti naslovnica

Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a održao je u Gradskoj skupštini konferenciju za medije na kojoj su odgovorili na poziv gradonačelnika Bandića da klubovi zastupnika sudjeluju u radnoj skupini za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Sandra Švaljek izjavila je da Klub zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a ne želi sudjelovati u radnoj skupini koja je paravan za discipliniranje koalicijskih partnera gradonačelnika, HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku, i čiji je zadatak ispraviti nepopravljivo. Podsjetimo, upravo je na inicijativu Sandre Švaljek u Gradskoj skupštini u studenom usvojen zaključak kojim se od Gradske uprave tražilo uključivanje svih klubova zastupnika u izradu Plana gospodarenja otpadom. Gradonačelnik Bandić to je tada odbio, a sada kada nema podršku za loš Plan gospodarenja otpadom, i kada su gotovo svi važni elementi Plana već zadani, nudi osnivanje takve radne skupine.

Klub Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, želeći kao i dosad biti konstruktivan i pridonijeti uspostavi suvremenog, cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu, ponudio je smjernice za izmjene Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom. Smjernice među ostalim uključuju:  istraživanje alternativnih lokacija za kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad, financijsko poticanje građana na odvajanje otpada naplatom odvoza po stvarno predanim količinama, definiranje trenutka zatvaranja Jakuševca i postupanja s Jakuševcem nakon zatvaranja, rješenje za zbrinjavanje otpadnog mulja te uspostavu jeftinijeg i praktičnijeg sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ sa samo dva spremnika.

Klub Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a smatra da je pridržavanje ovih smjernica neophodno da bi Plan gospodarenja otpadom bio prihvatljiv i da bi se mogao donijeti konsenzusom, što dokument takve vrste zaslužuje.

Smjernice Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a za izmjene Plana gospodarenja otpadom by Sandra Švaljek on Scribd

Švaljek je poručila da nije upitno da njihov klub zastupnika i dalje želi sudjelovati u rješavanju problema koji u ovom trenutku smatraju prioritetnim zadatkom Gradske uprave, no ocjenjuju da osnivanje ove radne skupine ne može riješiti taj problem. Naglasila je da je Plan gospodarenja otpadom iznimno važan dokument čija izrada zahtijeva dužnu pažnju, i kojem treba pristupiti stručno i projektno. Istaknula je da gradski zastupnici mogu samo dati smjernice kojih bi se trebao držati projektni tim koji ga izrađuje, a čiji je angažman odgovornost i zadaća gradonačelnika.

Švaljek je podsjetila da je njihov klub zastupnika u cijelom tekućem mandatu bio iznimno angažiran na uspostavi sustava gospodarenja otpadom. Na njihovu inicijativu organizirana je tematska sjednica o gospodarenju otpadom te izglasan zaključak kojim se među ostalim od Gradske uprave tražilo praćenje cijena i sprečavanje njihovog rasta u prosjeku, naplata odvoza po predanim količinama i vrednovanje alternativnih lokacija za pojedine građevine sustava. „Dosad je gradonačelnik naše prijedloge ignorirao, te je predlagao i donosio odluke koje su, nažalost, u potpunosti suzile manevarski prostor za donošenje zadovoljavajućeg Plana gospodarenja otpadom“, istaknula je Švaljek. Navedene odluke koje su u velikoj mjersu: sporazum o suradnji sa Zagrebačkom županijom (26.10.2017.), izmjene Prostornog plana kojima su određene lokacije u Brezovici i Podsusedu (30.11.2017.), odluka o načinu prikupljanja otpada (30.1.2018.), te izrada Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom i provedena javna rasprava.

Švaljek je zaključila kako je njihov klub zastupnika na vrijeme upozoravao na probleme, a da su sada gotovo svi važni elementi Plana već zadani, te da je Plan kakav jest nemoguće prihvatiti bez velikih izmjena. Klub zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a predlaže da se problemu gospodarenja otpadom od sada na dalje pristupi ozbiljno i odgovorno, i da se u interesu građana Gradska uprava vrati nekoliko koraka unatrag i ponudi kvalitetno rješenje ovog problema.